Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZY

Střední školy

TOPlist


QR


Francie 2012- Rouen, Normandie - stáž studentů

V rámci projektu byla realizována stáž šesti studentů střední školy do podniků floristického designu v Normandii. Stáž probíhala ve dvou dvoutýdenních bězích vždy po třech studentech. Projekt reagoval na důležité potřeby studentů střední školy. Pro studentky měla účast na stáži obrovský přínos. Poznaly provoz francouzského podniku floristického designu a získaly zkušenosti s pracovními návyky v zahraničí. Každá studentka pracovala samostatně na svém pracovišti. Studentky mohly se spolupracovníky a vedoucím komunikovat pouze v anglickém jazyce, což vedlo ke zdokonalení v cizojazyčné komunikaci. Mezi výsledky realizovaného projektu zahrnujeme získání nových praktických dovedností, poznání nových pracovních technik, způsobů užití florálních a neflorálních materiálů, procvičení komunikace v cizím jazyku a poznání provozu podniku floristického designu ve Francii. Současně je to také poznání potřeb zahraničního trhu práce, pracovních návyků, seznámení se s pracovní výkonností a efektivností práce zaměstnanců floristického designu v Normandii. Účastnice stáže tvořily umělecké květinové dekorace a instalace, sestavovaly kalkulace vytvořených prací. V partnerské organizaci studentky konaly práce floristických designérů, zpracovávaly florální i neflorální materiál, používaly pracovní techniky a využívaly znalostí principů umělecké tvorby. Poznatky a zkušenosti ze zahraniční praxe jsme zapracovali do odborných předmětů vzdělávacího programu Floristický design. Tento přínos má dlouhodobý charakter přesahující délku trvání projektu. Se získanými zkušenostmi se tak seznámí všichni studenti školy, čímž se zvýší kvalita středního odborného vzdělávání. Vysílající organizace Floristická střední škola velice úzce spolupracuje s Asociací floristického designu. Členové posoudili úroveň získaných poznatků a dohodli se na jejich využití v odborném vzdělávání při vzdělávání dospělých. Účastnice stáže obdržely osvědčení od Asociace floristického designu.