Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

AKCE STŘEDNÍ ŠKOLY

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZY

Střední školy

TOPlist


QR


Německo 2014 - 2015 Brémy - stáž studentů

Na stáži účastníci floristického designu v první aktivitě (mobilitě) připravovali návrhy dekorací, pracovali s florálním i neflorálním materiálem, tvořili umělecké květinové dekorace, kytice, vypichované dekorace, sesazované dekorace, dekorace prostoru, svatební i smuteční dekorace, instalovali dekorace u zákazníka, s vedoucím pracovníkem nakupovali ve velkoobchodu, účastnili se přejímky zboží, tvořili cenové kalkulace dekorací, poznali práce nutné k chodu podniku floristického designu. Studenti v partnerské organizaci vykonávali práce floristických designérů, zpracovávali přírodní i pomocné a doplňkové materiály, používali pracovní techniky a využívali znalostí principů umělecké tvorby. Ve druhé aktivitě studentky branding designu pracovaly s grafickými počítačovými programy Adobe CS6 a připravovaly propagační a reklamní tiskoviny, zpracovávaly grafickou podobu výstupů, upravovaly a vkládaly fotografie a další podklady do grafických prací, připravovaly návrhy inzercí, tvořily vizitky, brožury, letáky, plakáty, pozvánky, certifikáty, diplomy, katalogy a podobně podle požadavků grafického studia. Studentky si zlepšily zručnost a efektivitu práce v grafických softwarových programech s patřičnými nároky na kvalitu grafického zpracování. Dokázaly formulovat a realizovat výtvarné myšlenky na základě obsahu a záměru zadání grafické práce. Při řešení pracovních úkolů využívaly rad a pokynů vedoucích pracovníků a dokázaly pracovat samostatně a používat vlastních myšlenek a metod práce při tvorbě návrhů, tak při realizaci grafické práce podle požadavků německé firmy.