Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZY

Střední školy

TOPlist


QR


Německo 2014 - 2015 Brémy - stáž studentů

Na stáži účastníci floristického designu v první aktivitě (mobilitě) připravovali návrhy dekorací, pracovali s florálním i neflorálním materiálem, tvořili umělecké květinové dekorace, kytice, vypichované dekorace, sesazované dekorace, dekorace prostoru, svatební i smuteční dekorace, instalovali dekorace u zákazníka, s vedoucím pracovníkem nakupovali ve velkoobchodu, účastnili se přejímky zboží, tvořili cenové kalkulace dekorací, poznali práce nutné k chodu podniku floristického designu. Studenti v partnerské organizaci vykonávali práce floristických designérů, zpracovávali přírodní i pomocné a doplňkové materiály, používali pracovní techniky a využívali znalostí principů umělecké tvorby. Ve druhé aktivitě studentky branding designu pracovaly s grafickými počítačovými programy Adobe CS6 a připravovaly propagační a reklamní tiskoviny, zpracovávaly grafickou podobu výstupů, upravovaly a vkládaly fotografie a další podklady do grafických prací, připravovaly návrhy inzercí, tvořily vizitky, brožury, letáky, plakáty, pozvánky, certifikáty, diplomy, katalogy a podobně podle požadavků grafického studia. Studentky si zlepšily zručnost a efektivitu práce v grafických softwarových programech s patřičnými nároky na kvalitu grafického zpracování. Dokázaly formulovat a realizovat výtvarné myšlenky na základě obsahu a záměru zadání grafické práce. Při řešení pracovních úkolů využívaly rad a pokynů vedoucích pracovníků a dokázaly pracovat samostatně a používat vlastních myšlenek a metod práce při tvorbě návrhů, tak při realizaci grafické práce podle požadavků německé firmy.