Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Asociace branding designu

Asociace branding designu, z.s. je spolek, který vznikl jako dobrovolné seskupení lidí, jejichž společným zájmem je branding design s obsahovým zaměřením na grafický a floristický design.
Spolek je vytvořen se záměrem mentorování škol, členů spolku, veřejnosti ve smyslu propagace a vzdělávání v dané oblasti (branding designu).

Definice brandingu: branding design je pracovní umělecká tvůrčí činnost provozovaná na základě znalostí estetických pravidel a znalostí tvůrčích prvků, mechanismu trhu, marketingu, reklamy, aplikované psychologie a umělecké invence. Brandingový designér tvůrčí prvky zpracovává a slučuje do účelových harmonických celků sloužících převážně k tvorbě a propagaci značky, firmy, jejích produktů a služeb.

Floristika

Asociace branding designu pokračuje v činnosti Asociace floristického designu (AFD) a mimo jiné zajišťuje kvalifikaci pro floristickou praxi prostřednictvím seminářů na Mistrovské škole floristiky. Školící řád Asociace branding designu dává přehled našeho aktuálního učebního programu. V tomto školním roce jej aktualizují požadavky moderní floristické praxe, kterým jej přizpůsobujeme. Absolvováním velkého množství nových učebních témat si zvyšujete kvalifikaci a jistě budete, kolegyně a kolegové, souhlasit s tím, že bezprostředně následuje zvýšení Vašeho zisku.

Cílem kurzů je předat aktuální nové tendence, na které má možnost florista rychle reagovat, a následně po jejich převzetí může očekávat úspěch v prodeji. Předpokladem pro rychlou realizaci sezónních trendů jsou řemeslné know-how a solidní zásoba znalostí. Tato silná odborná základna je na našich kurzech zprostředkována kompetentními a zkušenými lektory.

V našem vzdělávacím zařízení pořádáme v tomto duchu po celý rok velké množství seminářů a vzdělávacích kurzů zaměřených na inovaci praxe. Chceme, abyste byli "fit" v provozování floristického designu. Při tom je počítáno, vedle komplexnosti nabídky a vysoké kvalifikace vzdělávání našimi experty, s podporou prodeje květin za přispění Vaší angažovanosti ve Vašem vzdělávání. Je nutno počítat s režií provozu vzdělávacího zařízení v období mezi kurzy, nebo dalšími vzdělávacími semináři.

Prostory školy jsou vybaveny vším potřebným pro moderní výuku během školení. Po splnění speciálních floristických úkolů je nutná přestávka na další náročné vzdělávání. Je zajištěno ekonomicky výhodné ubytování, i když v současné době pořádáme pouze jednodenní floristické semináře. Je možnost využívat i jiné zaopatření (učební pomůcky, literaturu, elektronické nosiče dat s ukázkami floristických prací, konzultace navíc, poradnu). Tímto způsobem naleznou účastníci našich seminářů tvůrčí prostředí pro odbornou diskuzi.

Flotristika Flotristika

Dáváme Vám v tomto roce opět kvalifikovanou nabídku pro získání jistoty ve floristickém designu i pro Vaše další vzdělávání. Kompetentní referenti na Vás čekají. Chtějí Vám poskytnout velké množství podnětů a impulsů pro všechny Vaše floristické dny.

Poslání a cíle

 • výzkum a vzdělávání v oblasti branding designu se zaměřením na grafický a floristický design,
 • získávání nových informací o vývoji a trendech v dané oblasti branding designu,
 • propagace získaných informacích a trendů v dané oblasti branding designu,
 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
 • pořádání seminářů, výstav, přednášek a konferencí směřujících k šíření a propagaci branding designu,
 • profesního vzdělávání na různých úrovních vzdělávacích stupňů,
 • podpory mistrovského vzdělávání v České republice,
 • publikování a distribuce odborné literatury a dalších materiálů
 • poradenské a konzultační činnosti,
 • účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se oblasti branding designu,
 • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy členů a přátel spolku,
 • vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy členů a přátel spolku,
 • realizace projektů směřujících k rozvoji branding designu.
Erasmus+

Asociace branding designu dohlíží na odbornou náplň a úroveň výuky žáků Střední školy vizuální tvorby a Mistrovské školy floristiky. Významný je podpis dohody a spolupodílení se na mezinárodním projektu Erasmus+ (v předchozích letech Leonardo da Vinci) v rámci stáží našich studentů.

Náplň projektu

 • mezinárodní uznání profese
 • sjednocení národních vzdělávacích programů profese
 • účast na mezinárodním projektu rozvoje branding designu a brandingu floristiky