Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

AKCE STŘEDNÍ ŠKOLY

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Informace o vzdělání

Začátečníci

Začátečníci se na seminářích zaměřují na výuku floristických technik a pracovních postupů a zvládnutí základních estetických zákonitostí.

Pokročilí

Pokročilí vypracovávají složitější floristické práce, zaměřené na náročnější pracovní postupy a na aplikaci estetických zákonitostí. Předpokladem je znalost základních floristických technik.

Nejbližší seminář se koná 13. května 2017. Nabídka aktuálních seminářů a přihlášení zde...

Zájemci o floristickou zkoušku (povinné pro zájemce o mistrovskou floristickou zkoušku)

Musí absolvovat 3 semináře. Účastníci absolvují dopolední blok teoretické výuky, po kterém následuje samostatné vypracování floristické práce na dané téma. Na semináře si účastníci připraví návrh - projekt své floristické práce k danému tématu, který budou realizovat.

Témata floristických prací jsou:

  • věnec
  • floristická dekorace stolu
  • dekorace prostoru.

Každý seminář budou kandidáti vypracovávat jedno téma. Účastníci si předem připraví návrh své práce a ten bude konzultovat na semináři. Floristické práce na každém semináři budou součástí praktické floristické zkoušky. Absolvování floristické zkoušky je nutný krok pro postup k mistrovské floristické zkoušce. Účastníci si přivezou vlastní materiál podle své potřeby. Po dohodě můžeme některý materiál zajistit. Praktickou část předchází dopolední blok teoretické výuky.

Cena tohoto cyklu tří seminářů s výukou je pro člena AFD 6000,-Kč.

Zájemci o mistrovskou floristickou zkoušku

Absolvují cyklus seminářů jako zájemci o floristickou zkoušku, navíc se musí přihlásit také na dva semináře, které se vztahují k přípravě na mistrovskou floristickou zkoušku. Na těchto seminářích budou vypracovávat svatební kytici a sesazovanou nádobu. Na posledním semináři zájemci o mistrovskou floristickou zkoušku absolvují písemnou teoretickou část mistrovské floristické zkoušky. Praktická mistrovská zkouška se uskuteční v měsíci květnu nebo červnu. Cena obou seminářů včetně teoretické výuky je 4000,- Kč. Účastníci si přivezou vlastní materiál podle své potřeby. Přihlášky: písemně na adresu školy.

Platební podmínky:

Úhradu členského příspěvku AFD 1500,- Kč do 20. října (pro toho, kdo ještě není členem AFD) v hotovosti nebo na účet AFD č. 27-0325170227/0100 cenu 6000,- Kč za cyklus tří seminářů k floristické zkoušce je nutno uhradit ve dvou splátkách 1. splátka 3000,- Kč do 20. října; 2. splátka 3000,- Kč do 20. ledna (v hotovosti nebo na účet Floristické školy č. 8647511/0100) cena dvou seminářů k mistrovským zkouškám 4000,- Kč.