Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Informace o vzdělání

Začátečníci

Začátečníci se na seminářích zaměřují na výuku floristických technik a pracovních postupů a zvládnutí základních estetických zákonitostí.

Pokročilí

Pokročilí vypracovávají složitější floristické práce, zaměřené na náročnější pracovní postupy a na aplikaci estetických zákonitostí. Předpokladem je znalost základních floristických technik.

Nejbližší seminář se koná 9. února 2019. Nabídka aktuálních seminářů a přihlášení zde...

Zájemci o floristickou zkoušku (povinné pro zájemce o mistrovskou floristickou zkoušku)

Musí absolvovat 3 semináře. Účastníci absolvují dopolední blok teoretické výuky, po kterém následuje samostatné vypracování floristické práce na dané téma. Na semináře si účastníci připraví návrh - projekt své floristické práce k danému tématu, který budou realizovat.

Témata floristických prací jsou:

  • věnec
  • floristická dekorace stolu
  • dekorace prostoru.

Každý seminář budou kandidáti vypracovávat jedno téma. Účastníci si předem připraví návrh své práce a ten bude konzultovat na semináři. Floristické práce na každém semináři budou součástí praktické floristické zkoušky. Absolvování floristické zkoušky je nutný krok pro postup k mistrovské floristické zkoušce. Účastníci si přivezou vlastní materiál podle své potřeby. Po dohodě můžeme některý materiál zajistit. Praktickou část předchází dopolední blok teoretické výuky.

Cena tohoto cyklu tří seminářů s výukou je pro člena AFD 6000,-Kč.

Zájemci o mistrovskou floristickou zkoušku

Absolvují cyklus seminářů jako zájemci o floristickou zkoušku, navíc se musí přihlásit také na dva semináře, které se vztahují k přípravě na mistrovskou floristickou zkoušku. Na těchto seminářích budou vypracovávat svatební kytici a sesazovanou nádobu. Na posledním semináři zájemci o mistrovskou floristickou zkoušku absolvují písemnou teoretickou část mistrovské floristické zkoušky. Praktická mistrovská zkouška se uskuteční v měsíci květnu nebo červnu. Cena obou seminářů včetně teoretické výuky je 4000,- Kč. Účastníci si přivezou vlastní materiál podle své potřeby. Přihlášky: písemně na adresu školy.

Platební podmínky:

Úhradu členského příspěvku AFD 1500,- Kč do 20. října (pro toho, kdo ještě není členem AFD) v hotovosti nebo na účet AFD č. 27-0325170227/0100 cenu 6000,- Kč za cyklus tří seminářů k floristické zkoušce je nutno uhradit ve dvou splátkách 1. splátka 3000,- Kč do 20. října; 2. splátka 3000,- Kč do 20. ledna (v hotovosti nebo na účet Floristické školy č. 8647511/0100) cena dvou seminářů k mistrovským zkouškám 4000,- Kč.