Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Historie školy

Kořeny Floristické školy v Hradci Králové sahají do roku 1993. Nejprve existuje Střední odborné učiliště zahradnické s výukou tříletého učebního oboru zahradník a dvouletý nástavbový studijní obor zahradnictví.

Budova školy - Rusek

Od roku 1994 již zahájila výuku Soukromá střední škola zahradnická se studijním maturitním oborem zahradnictví. V tomto roce si naši soukromou školu vyhlédla firma Oassis, která v prostorách školy prezentovala v období let 1995 a 1996 své výrobky formou víkendových seminářů. Na seminářích se aktivně podílel celý pedagogický sbor učitelů spolu se žáky naší školy.

Při praktických ukázkách výrobků německými a rakouskými floristy uvedené firmy se do Hradce Králové počali sjíždět vazači a aranžéři z celé republiky a ze Slovenska. Zjistili jsme, že naši vazači a aranžéři pracující v květinářských obchodech a službách (vazárny květin, agentury) tvoří spíše na základě citu, tedy s využitím převážně svého pozorovacího talentu a vkusu, bez využití hlubších teoretických znalostí.

V dostupné české literatuře jsme nové teoretické poznatky hledali marně. Tudíž se naše škola začala zabývat floristikou, jakožto další specializací oboru zahradnictví. Ve světě byla floristika uznávanou samostatnou profesí již od roku 1962. Začali jsme nejprve zaměřením studijního oboru zahradnictví na floristiku s patřičnou úpravou studijního plánu. Zařazením estetiky a floristické tvorby, hledáním vhodné učebnice, případně jejího překladu, jsme vytvořili předpoklady ke vzniku samostatné profese.

Budova školy - Rusek, Jiráskovy sady, Hradec Králové

Pořádáme samostatné vzdělávací kurzy pro pracovníky z květinových síní a vazáren. Vypracovali jsme pro ně vlastní studijní pedagogické dokumenty učebního plánu, osnovy, literaturu.

Takto vznikl studijní obor floristika s obsahem v rozsahu Vyšší floristické školy. Překladem základní učebnice FLORISTIKA I vzrostl zájem odborné veřejnosti, rodičů a žáků o Floristickou školu.

Odborný dohled nad výukou garantuje Asociace floristického designu.

Z našich poznatků vyplynula potřeba nahradit stávající název školy „Floristická střední škola“, který plně nezohledňoval náplň studia. Nový název STŘEDNÍ ŠKOLA VIZUÁLNÍ TVORBY (platný od 1. prosince 2012) celkově vystihuje obsah a odpovídá vzdělávání na škole. Odborným základem vzdělávání je estetika a její využití při vlastní tvorbě vizuálních instalací a grafických prací jak s florálním či neflorálním materiálem, tak prostřednictvím počítačové grafiky a brandingu.