Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Informace o škole

Jsme soukromá střední škola. Studium oboru 82-41-M/05 Grafický design - Školní vzdělávací programy BRANDING FLORISTIKY a BRANDING DESIGN je 4 leté, zakončené maturitní zkouškou. Naši studenti mají možnost ubytování na internátě, nebo v soukromí. Školné v současné době činí 1500,- Kč měsíčně (t.j. 15 000,- Kč za školní rok).

Studenti školy

Studenti se ve BRANDINGU FLORISTIKY naučí poskytovat profesionální služby floristického designu z oblasti projektování a realizace instalací a expozic s využitím florálních i neflorálních materiálů. V praxi se naučí sestavovat instalace, výzdoby interiéru, florální dekorace, prezentovat na veřejnosti, tvořit výstavy, používat výpočetní techniku, aplikovat poznatky z ekonomiky, psychologie i managementu.

Budou umět aranžovat florální i neflorální materiál pro různé příležitosti, mezi které počítáme firemní prostory, hotely, evenety (různé události) firmení večírky, výstavní expozice, oficiální setkání na různých úrovních, výzdobu kostelů, divadel, svatby, křtiny, plesy atd.

V uplynulých letech došlo k výrazné profilaci naší střední školy na branding floristiky. Aplikace brandingu (orientace na podporu značky v očích spotřebitele) v oblasti floral designu. V takovéto podobě má toto studium naše škola jako jediná v republice. Pro další rozvoj jsme na škole vytvořili vlastní studijní osnovy a vzdělávací plány. Jako základní jsme zvolili soustavné vzdělávání učitelů, na jehož základě jsme vytvořili vlastní učebnice Floristiký design a Estetika. Jsou to jediné učebnice s takovým rozsahem studijní látky, která by odpovídala zvyšujícím se nárokům v oboru a je jedním ze základních studijních materiálů pro studenty střední školy. Na naší škole zajišťujeme (i pro absolventy) systém dalšího vzdělávání a inovační kurzy v oboru.

Postupný útlum zahradnické výroby v naší zemi znevýhodňuje absolventy klasických studijních a učebních oborů zahradnických, které jsou zaměřeny zejména na výrobu a pěstování. Pěstování květin v našich podmínkách se stává náročnější, než je dovoz ze zahraničí. Výroba zůstává v zelinářství a ovocnářství. V praxi se tak rychleji rozvíjí spotřební směr zaměřený na obchod. Naši absolventi studují na vysokých školách, ale hlavně samostatně podnikají ve floristickém designu, jsou majitelé agentur, nebo spolumajitelé obchodů a nebo pracují jako zaměstnanci různých podnicích apod. Naše škola má kapacitu 225 studentů denního studia.

BRANDING DESIGN se zaměřuje na využití estetiky, písma, kresby, počítačové grafiky, fotografie a psychologie v oblasti propagace, marketingu, public relations, reklamy a prodeje. Branding design rozšiřuje u zákazníků pochopení a porozumění pro značku - brand.

Branding designér tvoří vizuální konstrukční prvky na propagaci značky, firmy, výrobku, služby, společnosti, instituce. Navrhuje a sestavuje například loga, stylizované aspekty značky. Zabývá se tvorbou vizuálních manuálů, logotypů a logomanuálů (jak správně používat logo, co je nesprávné použití, přesné stanovení barev podle vzorníku Pantone, CMYK, RGB), tvoří návrhy na reklamy a potisky na osobní auta, nákladní auta, autobusy, návrhy na obaly výrobků (průmyslový design), CD, DVD apod, corporate design, návrhy na jednotný vizuální styl firem a společností, vizuální grafický styl včetně užití loga všech firemních médií, hlavičkového papíru, reklamních předmětů, plakátů, webových stránkách, vizitek, signmaking (naváděcí a značící systémy) a podobně.

Žáky do studia přijímáme z celé republiky. Ubytování zajišťujeme v domovech mládeže a na privátech.

Střední škola vizuální tvorby s.r.o. poskytuje čtyřleté maturitní vzdělání v oboru Grafický design, zaměřeném na Branding floristiky a Branding design jako jediná v ČR.

Z našich poznatků vyplynula potřeba nahradit stávající název školy "Floristická střední škola", který plně nezohledňoval náplň studia. Nový název STŘEDNÍ ŠKOLA VIZUÁLNÍ TVORBY (platný od 1. prosince 2012) celkově vystihuje obsah a odpovídá vzdělávání na škole. Odborným základem vzdělávání je estetika a její využití při vlastní tvorbě vizuálních instalací a grafických prací jak s florálním či neflorálním materiálem, tak prostřednictvím počítačové grafiky a brandingu.

Certifikáty

Organizace školy od roku 2006 využívá systému řízení jakosti dle normy ISO 9001 a získala Certifikáty CQS a IQNet.

Přechod certifikace normy ČSN EN ISO 9001:2008 na normu ČSN EN ISO 9001:2016. - Dne 20.12.2017 jsme na základě kladného výsledku certifikačnío auditu obdrželi certifikát kvality managementu pro procesy: Výchova a vzdělávání (CQS 2005/2016 a IQNet Certificate ISO 9001:2015).

Naší hlavní činností je výchovně vzdělávací proces, který pro lepší řízení členíme do dalších podprocesů. Systém managementu jakosti nám umožňuje poskytovat služby v oblasti vzdělávání na stále vyšší a kvalitnější úrovni.

Současně jsme od roku 2007 držiteli Zlatého certifikátu kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Od 1.1.2017 jsme držiteli certifikátu "ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER" s platností do 31.12.2020.

Zlatý Certifikát

Platba školného

Při platbě školného bankovním převodem:

  • Číslo bankovního účtu: 27-2041020277/0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo studenta

Úřední deska

Úřední deska