Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Dotace IROP


Střední škola vizuální tvorby obdržela v říjnu 2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu IROP. Nyní je realizace projektu dokončena.

Název projektu: Vybavení pro praktickou výuku

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002697

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: Integrovaný regionální operační program

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie.

Cílem projektu je pořízení vybavení odborných učeben Střední školy vizuální tvorby za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích v rámci řemeslného oboru Grafický design, komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy.

Výsledkem projektu je zvýšená kvalita vzdělávání pomocí realizace pořízení vybavení prostřednictvím projektu. Díky vzájemné spolupráci žadatele s možnými budoucími zaměstnavateli absolventů Střední školy vizuální tvorby v oboru Grafický design budou absolventi školy lépe připraveni pro reálný trh práce.

Výstupem projektu je pořízení nové 3D tiskárny a 50 kusů notebooků pro žáky školy.