Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Informace pro studenty

Aktuální rozvrh

Studijní podklady pro studenty

Organizace školního roku 2016 / 2017

Začátek vyučování ve školním roce 2016/2017: ve čtvrtek 1. září 2016 v 10h v Jiráskových sadech.
Ukončení vyučování v prvním pololetí: v úterý 31. ledna 2017.
Ukončení vyučování ve druhém pololetí (1. - 3. ročník): v pátek 30. června 2017.
Datumy vysvědčení: I. pololetí - 31. ledna 2017, II. pololetí - 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v termínu 13. 2. - 19. 2. 2017
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Dny volna ze závažných organizačních důvodů (tzv. ředitelské volno): 18.11.2016

Klasifikační porady:
1. čtvrtletí 15. 11. 2016
2. čtvrtletí 24. 1. 2017
3. čtvrtletí (4. ročníky) 16. 3. 2017
3. čtvrtletí (1.-3. ročníky) 20. 4. 2017
4. čtvrtletí (4. ročníky) 27. 4. 2017
4. čtvrtletí (1.-3. ročníky) 22. 6. 2017

Rodičovské schůzky:
25. 11. 2016 v Jiráskových sadech v 14 -16 hodin
7. 4. 2017 v Jiráskových sadech v 14 -16 hodin

Důležité školní akce:
EXKURZE VÍDEŇ 2016
Stáž studentů v Brémách - Branding floristiky: 10. 9. - 24. 9. 2016
Stáž studentů v Brémách - Branding design : 18. 3. - 1. 4. 2017
Soutěž POPAI AWARDS 2016
Adventní a vánoční výstava: 25. 11. - 27. 11. 2016
Jarní velikonoční výstava: 7. 4. - 9. 4. 2017
Akademie grafického designu: 16. 6. - 18. 6. 2017; vernisáž v pátek 16.6.2017 ve 14:00
Mistrovské floristické zkoušky
Postupové zkoušky S1A, S1B, S2A, S2B, S3A, S3B: 19. 6. - 21. 6. 2017
Prezentace školy na přehlídkách středních škol
Dny otevřených dveří: 17. 9. 2016, 15. 10. 2016, 2. 11. 2016 (soukromé školy v ČR), 19. 11. 2016, 21. 1. 2017, 25. 2. 2017, 25. 3. 2017, 22. 4. 2017, 13. 5. 2017, jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách a akcích školy.
Prezentace školy na přehlídkách středních škol
Floristické semináře ADF

Informace k maturitní zkoušce pro 4. ročník zde..

Platba školného

Při platbě školného bankovním převodem:

  • Číslo bankovního účtu: 27-2041020277/0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo studenta

Emailové adresy učitelů

  • Emailové adresy učitelů - podle jednotného pravidla příkladně: j.prijmeni@vizualskola.cz

Struktura učitelského sboru Střední školy vizuální tvorby

Ing. Miroslav Jindra a Ing. Helena Jindrová, jednatelé
Ing. Helena Podubníčková, Bc. Jana Tluková, ekonomický úsek
Ing. Mgr. Milan Jedlička, ředitel
Ing. Eva Soudková, zástupce ředitele, tř.uč.: S4A
Ing. Lucia Bulířová, Ph.D.
Mgr. Barbora Djebara, tř.uč.: S2B
Bc. Jiří Hloušek, školník
Bc. Lenka Hloušková, tř.uč.: S1A
PaedDr. Jaroslava Honegrová, tř.uč.: S4B
Ing. Jana Hrubá
Mgr. Radka Jedličková, tř.uč.: S2A a S3A
Mgr. Lucie Chmelová, tř.uč.: S3B
Mgr. Pavla Myslíková
Bc. Martina Mudrová
MgA. Ludmila Pacalajová
Mgr. Miloš Poláček
Mgr. Martin Procházka, tř.uč.: S1B