Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Informace pro studenty

Aktuální rozvrh

Studijní podklady pro studenty

Organizace školního roku 2017 / 2018

Začátek vyučování ve školním roce 2017/2018: v pondělí 4. září 2017 v 10h v Jiráskových sadech.
Ukončení vyučování v prvním pololetí: ve středu 31. ledna 2018.
Ukončení vyučování ve druhém pololetí (1. - 3. ročník): v pátek 29. června 2018.
Datumy vysvědčení: I. pololetí - 31. ledna 2018, II. pololetí - 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v termínu 19. 2. - 25. 2. 2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v v pondělí 3. září 2018.

Dny volna ze závažných organizačních důvodů (tzv. ředitelské volno): pátek 29.9.2017, pondělí 30.4.2018 a v pondělí 7.5.2018

Klasifikační porady:
1. čtvrtletí 15. 11. 2017
2. čtvrtletí 25. 1. 2018
3. čtvrtletí (4. ročníky) 15. 3. 2018
3. čtvrtletí (1.-3. ročníky) 19. 4. 2018
4. čtvrtletí (4. ročníky) 26. 4. 2018
4. čtvrtletí (1.-3. ročníky) 21. 6. 2018

Rodičovské schůzky:
1. 12. 2017 v Jiráskových sadech v 14 -16 hodin
23. 3. 2018 v Jiráskových sadech v 14 -16 hodin

Důležité školní akce:
EXKURZE BERLÍN 2017
Stáž studentů v Brémách - Branding floristiky: 23.9.- 7.10.2017
Stáž studentů v Brémách - Branding design : 7.4.-21.4.2018
Soutěž POPAI AWARDS 2017
Adventní a vánoční výstava: 1. 12. - 3. 12. 2017
Jarní velikonoční výstava: 23. 3. - 25. 3. 2018
Akademie grafického designu: 15. 6. -17. 6. 2018; vernisáž v pátek 15.6.2018 ve 14:00
Mistrovské floristické zkoušky
Postupové zkoušky S1A, S1B, S2A, S2B, S3A, S3B: 18. 6. - 20. 6. 2018
Prezentace školy na přehlídkách středních škol
Dny otevřených dveří: 16.9.2017, 14.10.2017, 9.11.2017(soukromé školy v ČR), 25.11.2017, 10.2.2018, 17.3.2018, 14.4.2018, 12.5.2018, jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách a seminářích
Prezentace školy na přehlídkách středních škol
Floristické semináře ADF

Informace k maturitní zkoušce pro 4. ročník zde..

Platba školného

Při platbě školného bankovním převodem:

  • Číslo bankovního účtu: 27-2041020277/0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo studenta

Emailové adresy učitelů

  • Emailové adresy učitelů - podle jednotného pravidla příkladně: j.prijmeni@vizualskola.cz

Struktura učitelského sboru Střední školy vizuální tvorby

Ing. Miroslav Jindra a Ing. Helena Jindrová, zřizovatelé a jednatelé
Ing. Helena Podubníčková, jednatelka, hlavní ekonom
Bc. Jana Tluková, ekonomický úsek
Ing. Mgr. Milan Jedlička, ředitel
Ing. Eva Soudková, zástupce ředitele
Ing. Lucia Bulířová, Ph.D.
Mgr. Barbora Djebara, tř.uč.: S3B
Bc. Jiří Hloušek, školník
Bc. Lenka Hloušková, tř.uč.: S2A
PaedDr. Jaroslava Honegrová
Ing. Jana Hrubá, tř.uč.: S1B
Mgr. Radka Jedličková, tř.uč.: S3A a S4A
Mgr. Alexandra Kučerová Křižková
Mgr. Lucie Chmelová, tř.uč.: S4B
Mgr. Pavla Myslíková, tř.uč.: S1A
MgA. Ludmila Pacalajová
Mgr. Miloš Poláček
Mgr. Martin Procházka, tř.uč.: S2B