Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Příjímací řízení

PROČ SI VYBRAT STŘEDNÍ ŠKOLU VIZUÁLNÍ TVORBY

 • Je jediná škola v ČR se školními studijními programy BRANDING FLORISTIKY a BRANDING DESIGN.
 • Poskytujeme čtyřleté vzdělávání v uměleckém maturitním oboru 82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN
 • Spolupracuje s odbornými institucemi - Asociace branding designu, SSŠČMS (Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska), Interflora (profesní sdružení floristů ve světě), FDF (Německá asociace floristů).
 • Studenti pracují v zahraničí na stážích.
 • Pořádá pravidelné zahraniční exkurze.
 • Učitelé se vzdělávají v zahraničí.
 • Poskytuje silné materiálové zázemí - florální a neflorální materiály, malířské stojany, ateliéry.
 • Má bohaté vybavení - vybavené učebny, dataprojektory, počítače, WIFI internet, digitální fotoaparáty a kamery, tiskárny, skenery, tablety, řezačku, lepičku a další.
 • Studentům poskytuje zahraniční odbornou literaturu a časopisy.
 • Nabízí studentům mimoškolní aktivity a možnosti realizace, podporuje kreativitu, nápaditost a tvořivost.
 • Absolventi jsou díky množství realizovaných akcí během studia připraveni do praktického života.
 • Absolventi jsou přijímáni na vysoké a vyšší školy.

PŘESTUPTE NA NAŠI ŠKOLU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo navýšení kapacity naší školy. Vzhledem k tomu nabízíme jedinečnou možnost. Můžete podat žádost o přestup na naši školu. Pro přestup stačí, když nás kontaktujete a vyplníte přiloženou "Žádost o přestup". Věřím, že maturitní studium v uměleckém programu Branding floristiky či Branding design Vás zaujme a znalosti a dovednosti, které na naší škole můžete získat, plně využijete ve svém životě.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

K čtyřletému maturitnímu studiu v oboru 82-41M/05 Grafický design nabízíme dva školní vzdělávací programy Branding floristiky a Branding design.

Branding floristiky je umělecká návrhová a realizační tvorba v interiéru i exteriéru na základě estetických principů, sestavování uměleckých instalací a tvorba expozic. Jedná se o zaměření na branding a podporu značky s využitím přírodních i doplňkových materiálů prostřednictvím tvorby uměleckých instalací. Obsahuje také kreslení, písmo, počítačovou grafiku, reklamu, propagaci, obchod, psychologii prodeje a užití uměleckých florálních motivů v grafické práci při tvorbě vizitek, letáků, poutačů, plakátů, katalogů, brožur, bannerů a dalších grafických prací v oblasti floral brandingu.

Branding design se zaměřuje na využití estetické přípravy, umělecké tvorby, počítačové grafiky, fotografie, písma, kresby a psychologie v oblasti vizuální komunikace, moderních logotypů, značek, propagace, marketingu, public relations, reklamy a prodeje. Branding design prostřednictvím umělecké grafické tvorby rozšiřuje u zákazníků pochopení a porozumění pro značku - brand v celém spektru trhu.

Obor Grafický design je založen na znalostech estetických pravidel, tvorbě návrhů a vlastní realizaci expozic, dekorací a grafických prací. Důležitou součástí je počítačová grafika, zpracování a úprava fotografií, tvorba letáků, poutačů, loga a reklam.


Další informace o škole a odpovědi na Vaše dotazy najdete zde...

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ JE UMÍSTĚN NA ÚŘEDNÍ DESCE.

Přijímací řízení se skládá z několika částí. Velice důležitý je zájem o zaměření studia - estetiku, kreslení, design, tvorbu, floristický design, počítače. Při návštěvě naší školy ve dnech otevřených dveří (nebo po dohodě v jiném termínu) se studenti a rodiče v rámci pohovoru dozví potřebné informace o škole a studiu.

Svůj zájem o studium na naší škole a zájem o účast na přípravných kurzech zdarma mají možnost vyjádřit tzv. předběžnou přihláškou

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky. Rozhodnutí v pdf zde...

Můžete podat přihlášku ke vzdělávání!

Oficiální přihlášku posílejte na adresu školy. V případě pozdějšího odeslání nás informujte.

Součástí oficiální přihlášky je potvrzení od lékaře.

Přípravný kurz kresby

Zveme uchazeče o studium na přípravný kurzy kresby v Jiráskových sadech.

Přihláška na internát

Nastupující studenti, kteří mají zájem o ubytování na internátě, mají možnost přihlášku na internát vyplnit a doručit ji na adresu domova mládeže - viz informace o ubytování. Bližší informace o ubytování jsou na druhé straně přihlášky nebo na webových stránkách internátu www.dmhk.cz

Můžete také využít ubytovacích služeb Církevního domu mládeže v Hradci Králové. Více informací zde...

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat.


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, PŘÍPRAVNÉ A UKÁZKOVÉ SEMINÁŘE, výstavy

Přijďte k nám 15.9.2018, 13.10.2018, 24.11.2018, 9.2.2019, 9.3.2019, 6.4.2019, 11.5.2019 do budovy školy v Jiráskových sadech. Jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách (30.11.-2.12.2018, 12.-14.4.2019 a 14.6.-16.6.2019) a seminářích.

Přijďte nás také navštívit dopoledne během výuky a odpoledne dne 8.11.2018 od 8:00 do 17:30, při celorepublikovém dni otevřených dveří soukromých středních škol.

Zájemci o studium mají možnost seznámit se s obsahem studia a zkusit si vytvořit menší dekoraci. Zváni jsou také rodiče i Vaši učitelé, abychom Vám mohli názorně představit naše školní vzdělávací programy Branding floristiky a Branding design, čtyřleté maturitní studium v uměleckém oboru Grafický design.

Můžete se přijít podívat a pohovořit o studiu také ve dnech, kdy pořádáme výstavy prací studentů.

Jestliže Vám uvedené dny nevyhovují, kontaktujte nás a dohodneme si jiný vhodný termín.

Podmínky přijímacího řízení:

Pro přijetí studenta je třeba úspěšně složit:

 • talentovou zkoušku (výkresy tužkou)

Do celkového bodování přijímacího řízení je započítáván průměr známek ze základní školy a výsledky talentové části. Složení talentové zkoušky je nutná podmínka pro přijetí.